Periodic organizam sesiuni deschise de instruire pe urmatoarele tematici:

Aceleasi tematici sau cele ce deriva din analiza nevoilor de training pot constitui subiectul sesiunilor de instruire “in house”. Conteacteaza-ne si vom alcatui impreuna o agenda a sesiunii de training care sa satisfaca nevoile de formare ale echipei.