Serviciile de consultanta in domeniul achizitiilor publice oferite sunt axate pe:

Planificarea procesului de achizitie:

delimitare prin granite, structurare, diagrama-flux, matricea responsabilitatilor, indicatori de performanta;

Instrumente si metodologii suport:

manual de achizitii, documentatii de atribuire standard, liste de verificare, sabloane pentru evaluare si comunicare;

Oamenii:

roluri si responsabilitati, comunicare si lucru in echipa, instruire.