Integrate Investment asista autoritatile contractante pe intreaga durata a derularii procedurilor de atribuire incepand cu faza preliminara, cea a alegerii strategiei de contractare, pana la finalizarea acestora si poate veni in sprijinul agentilor economici dornici sa participe la astfel de proceduri. Asistenta consta in intocmirea documentatiei de atribuire si a documentelor suport necesare conform legislatiei din Romania, in aplicarea procedurii, de la faza de publicare a anuntului de participare si pana la semnarea contractului.

De asemenea, cand vorbim de procesul de achizitii in companiile din mediul privat, actiunea noastra vizeaza planificarea procesului – de la structurarea sa, definirea rolurilor si a responsabilitatilor, pana la revizitarea intregului proces (re-engineering) – documentarea procesului de achizitie (manuale, proceduri, documentatie suport) si nu in ultimul rand instruirea personalului implicat in acest proces.