Politica de confidentialitate

Titlu document: Politica Integrate Investment privind respectarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal

Rev.

Data elaborare

Elaborata

Revizuita

Aprobata

0

Martie 2012

A. Irimia

D. Muscalu

V. Simionescu

1

Septembrie 2017

E. Dragu

A. Irimia

V. Simionescu

2

Mai 2018

E. Dragu

A. Irimia

V. Simionescu

Prezenta politică are ca scop descrierea categoriilor de date cu caracter personal pe care Integrate Investment le prelucrează si care au făcut obiectul notificării nr. 22408 din Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal (ANSPDCP), București. Ţinând cont de prevederile legii 677/2001, S.C. Integrate Investment S.R.L a elaborat prezenta politică în vederea respectării principiului protejării confidenţialităţii şi sigurantei/securităţii datelor cu caracter personal ale: a) clienţilor/ potenţialilor clienţi ai săi (persoane fizice); b) persoanelor fizice indicate ca persoane de contact; c) persoanelor fizice care deţin calitatea de participant la sesiunile de instruire organizate de Integrate Investment.

Ţinând cont de intrarea în vigoare la 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (General Data Protection Regulation – GDPR), Integrate Investment a notificat clienții, potențialii clienți, precum și partenerii cu privire la publicarea pe site-ul  HYPERLINK „http://www.in-in.ro” www.in-in.ro a prezentei Politici și a solicitat de asemenea potențialilor clienți, a căror adresa de email se află stocata in baza de date ININ, să iși manifeste acordul/dezacordul cu privire la continuarea primirii de comunicări email cu privire la serviciile ININ si ca urmare a solicitării de informații.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Integrate Investment colectează şi prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal despre dumneavoastră, după caz: nume şi prenume; semnătura; CNP; telefon/fax, adresă (domiciliu/resedinta), email, profesie, loc de muncă; formare academică și profesională, imagine.

Datele cu caracter personal menţionate mai sus sunt colectate şi ulterior prelucrate de Integrate Investment numai în măsura în care va fi necesar pentru îndeplinirea cu succes a scopurilor de prelucrare menţionate în această Politică.

Prin Integrate Investment se ințelege atât personalul Integrate Investment cât și colaboratorii acesteia în calitatea lor de consultanți.

Legitimitatea prelucrării

Integrate Investment prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri: a) înscrierea cursanţilor la sesiunile de instruire pe care le organizează – in house, open precum și cursurile și examinările CIPS în cadrul Centrului de Studii și Examinare CIPS Integrate Investment; b) înscrierea participanţilor la evenimentele organizate de Integrate Investment; c) încheierea de contracte şi executarea corespunzătoare a drepturilor şi obligaţiilor legale şi contractuale ale Integrate Investment astfel rezultate din contractele încheiate cu clienţii săi inclusiv emiterea de facturi fiscale către persoane fizice folosind codul numeric personal (CNP); d) desfăşurarea activităţilor de prospectare a pieţei, marketing şi publicitate; e) elaborarea anumitor formulare din cadrul documentațiilor de atribuire pe care le realizeaza pentru clientii sai; f) elaborarea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate pentru membrii Comisiei de evaluare și a experților cooptați din cadrul procedurilor de achiziții pe care le derulează pentru clienții săi;

Categorii de destinatari

Integrate Investment poate dezvălui, doar în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus menţionate, datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multora dintre următoarele categorii de destinatari: CIPS, parteneri si beneficiari ai proiectelor pe care Integrate Investment le desfăşoară.

Dreptul persoanelor vizate la informare şi intervenţie

În conformitate cu, şi în condiţiile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, dumneavoastră aveţi dreptul de acces şi intervenţie asupra datelor cu caracter personal pe care le deţinem despre dumneavoastră. Persoanele vizate au dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau incomplete prin intermediul unei solicitari scrise, datată şi semnată, adresată către Integrate Investment, la următoarea adresă: email  HYPERLINK „mailto:office@in-in.ro” office@in-in.ro sau Integrate Investment, B-dul  Primaverii nr. 39, ap. 4, et. 3 Bucuresti, în atenţia Doamnei Violeta Simionescu. In termen de 15 zile calendaristice, Integrate Investment va comunica persoanei vizate măsurile luate în urma soluţionării solicitării înaintate.

Pentru orice solicitare sau nelămurire cu privire la această Politică sau cu privire la aplicarea acesteia, vă rugăm să ne contactaţi în scris la adresa  HYPERLINK „mailto:office@in-in.ro” office@in-in.ro.

Am luat la cunoştinţă conţinutul prezentei Politici şi sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.            

                

Am luat la cunoştinţă conţinutul prezentei Politici şi NU sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

*A se bifa varianta pentru care optaţi.

Nume şi Prenume ______________________________________________________

Semnatura  ______________________________________________________

 

www.in-in.ro

Suna Mesaj